Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 09 Năm Sinh Năm 1992 Nhâm Thân Mệnh Kim, Kiếm phong kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09375119921,710,000
2.050.000
Sim 0937511992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09037419921,800,000
2.160.000
Sim 0903741992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Mobifone
Đặt mua
09084519921,850,000
2.220.000
Sim 0908451992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
451992 Mobifone
Đặt mua
09327019921,900,000
2.280.000
Sim 0932701992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
09336019921,900,000
2.280.000
Sim 0933601992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09374419921,900,000
2.280.000
Sim 0937441992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Mobifone
Đặt mua
09385319921,900,000
2.280.000
Sim 0938531992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
531992 Mobifone
Đặt mua
09376119921,900,000
2.280.000
Sim 0937611992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
09376419921,900,000
2.280.000
Sim 0937641992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09064719921,900,000
2.280.000
Sim 0906471992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
71992 Mobifone
Đặt mua
09354819921,970,000
2.360.000
Sim 0935481992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
481992 Mobifone
Đặt mua
09078419922,090,000
2.510.000
Sim 0907841992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
09397419922,090,000
2.510.000
Sim 0939741992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09349019922,180,000
2.620.000
Sim 0934901992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
01992 Mobifone
Đặt mua
09075019922,180,000
2.620.000
Sim 0907501992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
501992 Mobifone
Đặt mua
09374519922,280,000
2.740.000
Sim 0937451992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
09475219922,280,000
2.740.000
Sim 0947521992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
09446419922,280,000
2.740.000
Sim 0944641992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Vinaphone
Đặt mua
09432519922,280,000
2.740.000
Sim 0943251992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
251992 Vinaphone
Đặt mua
09418019922,370,000
2.840.000
Sim 0941801992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
09495219922,370,000
2.840.000
Sim 0949521992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
09399419922,370,000
2.840.000
Sim 0939941992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Mobifone
Đặt mua
09495719922,370,000
2.840.000
Sim 0949571992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
571992 Vinaphone
Đặt mua
09463519922,370,000
2.840.000
Sim 0946351992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
09473019922,370,000
2.840.000
Sim 0947301992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
09184219922,370,000
2.840.000
Sim 0918421992 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
21992 Vinaphone
Đặt mua
09175419922,470,000
2.960.000
Sim 0917541992 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
541992 Vinaphone
Đặt mua
09179419922,470,000
2.960.000
Sim 0917941992 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
09087119922,470,000
2.960.000
Sim 0908711992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09359419922,470,000
2.960.000
Sim 0935941992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Mobifone
Đặt mua
09379419922,470,000
2.960.000
Sim 0937941992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
941992 Mobifone
Đặt mua
09377419922,470,000
2.960.000
Sim 0937741992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
09437519922,470,000
2.960.000
Sim 0943751992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
09476719922,520,000
3.020.000
Sim 0947671992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
71992 Vinaphone
Đặt mua
09154919922,560,000
3.070.000
Sim 0915491992 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
491992 Vinaphone
Đặt mua
09440619922,560,000
3.070.000
Sim 0944061992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
09144319922,560,000
3.070.000
Sim 0914431992 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
09369519922,560,000
3.070.000
Sim 0936951992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
51992 Mobifone
Đặt mua
09474419922,560,000
3.070.000
Sim 0947441992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
441992 Vinaphone
Đặt mua
09479119922,620,000
3.140.000
Sim 0947911992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
09056019922,660,000
3.190.000
Sim 0905601992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09354619922,660,000
3.190.000
Sim 0935461992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
61992 Mobifone
Đặt mua
09357119922,750,000
3.300.000
Sim 0935711992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
711992 Mobifone
Đặt mua
09075219922,750,000
3.300.000
Sim 0907521992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
09373519922,750,000
3.300.000
Sim 0937351992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09374219922,750,000
3.300.000
Sim 0937421992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
21992 Mobifone
Đặt mua
09172119922,750,000
3.300.000
Sim 0917211992 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
211992 Vinaphone
Đặt mua
09158019922,750,000
3.300.000
Sim 0915801992 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
09034819922,850,000
3.420.000
Sim 0903481992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09043819922,850,000
3.420.000
Sim 0904381992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
81992 Mobifone
Đặt mua
09357319922,850,000
3.420.000
Sim 0935731992 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
731992 Mobifone
Đặt mua
09084919922,850,000
3.420.000
Sim 0908491992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
09075819922,850,000
3.420.000
Sim 0907581992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
09082419922,850,000
3.420.000
Sim 0908241992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Mobifone
Đặt mua
09417019922,850,000
3.420.000
Sim 0941701992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
701992 Vinaphone
Đặt mua
09413019922,850,000
3.420.000
Sim 0941301992 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
09087519922,850,000
3.420.000
Sim 0908751992 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1992 Nhâm Thân Mệnh Kim, Kiếm phong kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333