Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 082 Vinaphone Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0825331958340,000
410.000
Sim 0825331958 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1958 Vinaphone
Đặt mua
0829911968780,000
940.000
Sim 0829911968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
11968 Vinaphone
Đặt mua
0827151998880,000
1.060.000
Sim 0827151998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
151998 Vinaphone
Đặt mua
0827861978980,000
1.180.000
Sim 0827861978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
978 Vinaphone
Đặt mua
08265219981,140,000
1.370.000
Sim 0826521998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1998 Vinaphone
Đặt mua
08295719981,140,000
1.370.000
Sim 0829571998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
71998 Vinaphone
Đặt mua
08272519981,140,000
1.370.000
Sim 0827251998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
251998 Vinaphone
Đặt mua
08273519981,140,000
1.370.000
Sim 0827351998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
998 Vinaphone
Đặt mua
08232719981,140,000
1.370.000
Sim 0823271998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1998 Vinaphone
Đặt mua
08223119781,140,000
1.370.000
Sim 0822311978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
11978 Vinaphone
Đặt mua
08258119981,140,000
1.370.000
Sim 0825811998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
811998 Vinaphone
Đặt mua
08251719981,140,000
1.370.000
Sim 0825171998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
998 Vinaphone
Đặt mua
08297119981,140,000
1.370.000
Sim 0829711998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1998 Vinaphone
Đặt mua
08279319981,140,000
1.370.000
Sim 0827931998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
31998 Vinaphone
Đặt mua
08237219981,140,000
1.370.000
Sim 0823721998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
721998 Vinaphone
Đặt mua
08226219781,230,000
1.480.000
Sim 0822621978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
978 Vinaphone
Đặt mua
08226319781,230,000
1.480.000
Sim 0822631978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1978 Vinaphone
Đặt mua
08226519781,230,000
1.480.000
Sim 0822651978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
51978 Vinaphone
Đặt mua
08255119781,230,000
1.480.000
Sim 0825511978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
511978 Vinaphone
Đặt mua
08255219781,230,000
1.480.000
Sim 0825521978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
978 Vinaphone
Đặt mua
08255319781,230,000
1.480.000
Sim 0825531978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1978 Vinaphone
Đặt mua
08255619781,230,000
1.480.000
Sim 0825561978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
61978 Vinaphone
Đặt mua
08255719781,230,000
1.480.000
Sim 0825571978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
571978 Vinaphone
Đặt mua
08255819781,230,000
1.480.000
Sim 0825581978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
978 Vinaphone
Đặt mua
08259319681,230,000
1.480.000
Sim 0825931968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1968 Vinaphone
Đặt mua
08227819981,230,000
1.480.000
Sim 0822781998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
81998 Vinaphone
Đặt mua
08223119681,320,000
1.580.000
Sim 0822311968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
311968 Vinaphone
Đặt mua
08281619681,320,000
1.580.000
Sim 0828161968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
968 Vinaphone
Đặt mua
08256119881,330,000
1.600.000
Sim 0825611988 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08259319881,330,000
1.600.000
Sim 0825931988 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
31988 Vinaphone
Đặt mua
08259319981,330,000
1.600.000
Sim 0825931998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
931998 Vinaphone
Đặt mua
08259320081,330,000
1.600.000
Sim 0825932008 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
008 Vinaphone
Đặt mua
08259519681,330,000
1.600.000
Sim 0825951968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1968 Vinaphone
Đặt mua
08259519781,330,000
1.600.000
Sim 0825951978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
51978 Vinaphone
Đặt mua
08259719781,330,000
1.600.000
Sim 0825971978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
971978 Vinaphone
Đặt mua
08255119881,330,000
1.600.000
Sim 0825511988 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08255119981,330,000
1.600.000
Sim 0825511998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1998 Vinaphone
Đặt mua
08255319881,330,000
1.600.000
Sim 0825531988 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
31988 Vinaphone
Đặt mua
08255319981,330,000
1.600.000
Sim 0825531998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
531998 Vinaphone
Đặt mua
08255619881,330,000
1.600.000
Sim 0825561988 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08255719881,330,000
1.600.000
Sim 0825571988 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08255719981,330,000
1.600.000
Sim 0825571998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
71998 Vinaphone
Đặt mua
08255819881,330,000
1.600.000
Sim 0825581988 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
581988 Vinaphone
Đặt mua
08255819981,330,000
1.600.000
Sim 0825581998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
998 Vinaphone
Đặt mua
08259319781,330,000
1.600.000
Sim 0825931978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1978 Vinaphone
Đặt mua
08259619781,330,000
1.600.000
Sim 0825961978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
61978 Vinaphone
Đặt mua
08259819681,330,000
1.600.000
Sim 0825981968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
981968 Vinaphone
Đặt mua
08259820081,330,000
1.600.000
Sim 0825982008 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
008 Vinaphone
Đặt mua
08259919681,330,000
1.600.000
Sim 0825991968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1968 Vinaphone
Đặt mua
08299619681,330,000
1.600.000
Sim 0829961968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
61968 Vinaphone
Đặt mua
08226319981,330,000
1.600.000
Sim 0822631998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
631998 Vinaphone
Đặt mua
08226519981,330,000
1.600.000
Sim 0822651998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
998 Vinaphone
Đặt mua
08233319681,330,000
1.600.000
Sim 0823331968 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1968 Vinaphone
Đặt mua
08233319781,330,000
1.600.000
Sim 0823331978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
31978 Vinaphone
Đặt mua
08239119781,330,000
1.600.000
Sim 0823911978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
911978 Vinaphone
Đặt mua
08239119981,330,000
1.600.000
Sim 0823911998 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
998 Vinaphone
Đặt mua
08239219781,330,000
1.600.000
Sim 0823921978 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1978 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333