Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 08 Năm Sinh Năm 1992 Nhâm Thân Mệnh Kim, Kiếm phong kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0853821992780,000
940.000
Sim 0853821992 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0843301992780,000
940.000
Sim 0843301992 Vinaphone Đầu số 084 simtphcm.comSố Năm Sinh
01992 Vinaphone
Đặt mua
0853961992880,000
1.060.000
Sim 0853961992 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
961992 Vinaphone
Đặt mua
0853161992880,000
1.060.000
Sim 0853161992 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0898511992880,000
1.060.000
Sim 0898511992 Mobifone Đầu số 089 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
0834851992920,000
1.100.000
Sim 0834851992 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
51992 Vinaphone
Đặt mua
0898421992930,000
1.120.000
Sim 0898421992 Mobifone Đầu số 089 simtphcm.comSố Năm Sinh
421992 Mobifone
Đặt mua
0898431992930,000
1.120.000
Sim 0898431992 Mobifone Đầu số 089 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
0857531992980,000
1.180.000
Sim 0857531992 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0899271992980,000
1.180.000
Sim 0899271992 Mobifone Đầu số 089 simtphcm.comSố Năm Sinh
71992 Mobifone
Đặt mua
0826571992980,000
1.180.000
Sim 0826571992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
571992 Vinaphone
Đặt mua
0849651992980,000
1.180.000
Sim 0849651992 Vinaphone Đầu số 084 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0853201992980,000
1.180.000
Sim 0853201992 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0852491992980,000
1.180.000
Sim 0852491992 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
91992 Vinaphone
Đặt mua
0838701992980,000
1.180.000
Sim 0838701992 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
701992 Vinaphone
Đặt mua
0839761992980,000
1.180.000
Sim 0839761992 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0824761992980,000
1.180.000
Sim 0824761992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0825841992980,000
1.180.000
Sim 0825841992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Vinaphone
Đặt mua
0826241992980,000
1.180.000
Sim 0826241992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
241992 Vinaphone
Đặt mua
0826341992980,000
1.180.000
Sim 0826341992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0826411992980,000
1.180.000
Sim 0826411992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0827141992980,000
1.180.000
Sim 0827141992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Vinaphone
Đặt mua
0827241992980,000
1.180.000
Sim 0827241992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
241992 Vinaphone
Đặt mua
0827341992980,000
1.180.000
Sim 0827341992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0827411992980,000
1.180.000
Sim 0827411992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0827421992980,000
1.180.000
Sim 0827421992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
21992 Vinaphone
Đặt mua
0827471992980,000
1.180.000
Sim 0827471992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
471992 Vinaphone
Đặt mua
0827491992980,000
1.180.000
Sim 0827491992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0827841992980,000
1.180.000
Sim 0827841992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0828411992980,000
1.180.000
Sim 0828411992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
11992 Vinaphone
Đặt mua
0828491992980,000
1.180.000
Sim 0828491992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
491992 Vinaphone
Đặt mua
0828641992980,000
1.180.000
Sim 0828641992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0828941992980,000
1.180.000
Sim 0828941992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0829341992980,000
1.180.000
Sim 0829341992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Vinaphone
Đặt mua
0829421992980,000
1.180.000
Sim 0829421992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
421992 Vinaphone
Đặt mua
0829431992980,000
1.180.000
Sim 0829431992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0829471992980,000
1.180.000
Sim 0829471992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0829481992980,000
1.180.000
Sim 0829481992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
81992 Vinaphone
Đặt mua
0829491992980,000
1.180.000
Sim 0829491992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
491992 Vinaphone
Đặt mua
0829541992980,000
1.180.000
Sim 0829541992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0829641992980,000
1.180.000
Sim 0829641992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0825741992980,000
1.180.000
Sim 0825741992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
41992 Vinaphone
Đặt mua
0825641992980,000
1.180.000
Sim 0825641992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
641992 Vinaphone
Đặt mua
0825491992980,000
1.180.000
Sim 0825491992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0825461992980,000
1.180.000
Sim 0825461992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0825421992980,000
1.180.000
Sim 0825421992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
21992 Vinaphone
Đặt mua
0825341992980,000
1.180.000
Sim 0825341992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
341992 Vinaphone
Đặt mua
0824961992980,000
1.180.000
Sim 0824961992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0824851992980,000
1.180.000
Sim 0824851992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0824831992980,000
1.180.000
Sim 0824831992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
31992 Vinaphone
Đặt mua
0824811992980,000
1.180.000
Sim 0824811992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
811992 Vinaphone
Đặt mua
0824721992980,000
1.180.000
Sim 0824721992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0824711992980,000
1.180.000
Sim 0824711992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
0824691992980,000
1.180.000
Sim 0824691992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
91992 Vinaphone
Đặt mua
0824621992980,000
1.180.000
Sim 0824621992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
621992 Vinaphone
Đặt mua
0824571992980,000
1.180.000
Sim 0824571992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
992 Vinaphone
Đặt mua
0824531992980,000
1.180.000
Sim 0824531992 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1992 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1992 Nhâm Thân Mệnh Kim, Kiếm phong kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333