Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 034 Giá 1 Triệu Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03428149993,420,000
4.100.000
Sim 0342814999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
4999 Viettel
Đặt mua
03470149993,420,000
4.100.000
Sim 0347014999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
14999 Viettel
Đặt mua
03438749993,610,000
4.330.000
Sim 0343874999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
874999 Viettel
Đặt mua
03422409993,800,000
4.560.000
Sim 0342240999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03492879993,800,000
4.560.000
Sim 0349287999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
7999 Viettel
Đặt mua
03490879993,800,000
4.560.000
Sim 0349087999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
87999 Viettel
Đặt mua
03496579993,800,000
4.560.000
Sim 0349657999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
657999 Viettel
Đặt mua
03474509993,800,000
4.560.000
Sim 0347450999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03470539993,800,000
4.560.000
Sim 0347053999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
3999 Viettel
Đặt mua
03497169993,800,000
4.560.000
Sim 0349716999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
16999 Viettel
Đặt mua
03494709993,800,000
4.560.000
Sim 0349470999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
470999 Viettel
Đặt mua
03498509993,800,000
4.560.000
Sim 0349850999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03445729993,800,000
4.560.000
Sim 0344572999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03460149993,800,000
4.560.000
Sim 0346014999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
14999 Viettel
Đặt mua
03460549993,800,000
4.560.000
Sim 0346054999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
054999 Viettel
Đặt mua
03483749993,800,000
4.560.000
Sim 0348374999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03494759993,800,000
4.560.000
Sim 0349475999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
5999 Viettel
Đặt mua
03460479993,800,000
4.560.000
Sim 0346047999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
47999 Viettel
Đặt mua
03490169993,800,000
4.560.000
Sim 0349016999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
016999 Viettel
Đặt mua
03467129993,990,000
4.790.000
Sim 0346712999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03491629994,080,000
4.900.000
Sim 0349162999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03441529994,270,000
5.120.000
Sim 0344152999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
52999 Viettel
Đặt mua
03490479994,270,000
5.120.000
Sim 0349047999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
047999 Viettel
Đặt mua
03426089994,370,000
5.240.000
Sim 0342608999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03447049994,370,000
5.240.000
Sim 0344704999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
4999 Viettel
Đặt mua
03496179994,460,000
5.350.000
Sim 0349617999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
17999 Viettel
Đặt mua
03468549994,460,000
5.350.000
Sim 0346854999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
854999 Viettel
Đặt mua
03469549994,460,000
5.350.000
Sim 0346954999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03469489994,460,000
5.350.000
Sim 0346948999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
8999 Viettel
Đặt mua
03468509994,460,000
5.350.000
Sim 0346850999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
50999 Viettel
Đặt mua
03446749994,460,000
5.350.000
Sim 0344674999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
674999 Viettel
Đặt mua
03447649994,460,000
5.350.000
Sim 0344764999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03469439994,460,000
5.350.000
Sim 0346943999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
3999 Viettel
Đặt mua
03468149994,460,000
5.350.000
Sim 0346814999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
14999 Viettel
Đặt mua
03468429994,460,000
5.350.000
Sim 0346842999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
842999 Viettel
Đặt mua
03468349994,460,000
5.350.000
Sim 0346834999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03429179994,560,000
5.470.000
Sim 0342917999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
7999 Viettel
Đặt mua
03442379994,560,000
5.470.000
Sim 0344237999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
37999 Viettel
Đặt mua
03492909994,560,000
5.470.000
Sim 0349290999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
290999 Viettel
Đặt mua
03460749994,560,000
5.470.000
Sim 0346074999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03479649994,560,000
5.470.000
Sim 0347964999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
4999 Viettel
Đặt mua
03479849994,560,000
5.470.000
Sim 0347984999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
84999 Viettel
Đặt mua
03493749994,560,000
5.470.000
Sim 0349374999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
374999 Viettel
Đặt mua
03433749994,560,000
5.470.000
Sim 0343374999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03435849994,650,000
5.580.000
Sim 0343584999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
4999 Viettel
Đặt mua
03483709994,750,000
5.700.000
Sim 0348370999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
70999 Viettel
Đặt mua
03483249994,750,000
5.700.000
Sim 0348324999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
324999 Viettel
Đặt mua
03443729994,750,000
5.700.000
Sim 0344372999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03432709994,750,000
5.700.000
Sim 0343270999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
0999 Viettel
Đặt mua
03491169994,750,000
5.700.000
Sim 0349116999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
16999 Viettel
Đặt mua
03437429994,750,000
5.700.000
Sim 0343742999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
742999 Viettel
Đặt mua
03427609994,750,000
5.700.000
Sim 0342760999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03465209994,750,000
5.700.000
Sim 0346520999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
0999 Viettel
Đặt mua
03476309994,750,000
5.700.000
Sim 0347630999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
30999 Viettel
Đặt mua
03446709994,750,000
5.700.000
Sim 0344670999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
670999 Viettel
Đặt mua
03487609994,750,000
5.700.000
Sim 0348760999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
03447309994,750,000
5.700.000
Sim 0344730999 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Tam Hoa
0999 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 034 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 034 là của nhà mạng: Viettel
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333