Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Vietnamobile Không lỗi dính 4 Năm 1983 Quý Hợi Mệnh Thủy, Đại hải thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0583601983500,000
600.000
Sim 0583601983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0569831983500,000
600.000
Sim 0569831983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
31983 Vietnamobile
Đặt mua
0927251983550,000
660.000
Sim 0927251983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
251983 Vietnamobile
Đặt mua
0927951983550,000
660.000
Sim 0927951983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0583351983660,000
790.000
Sim 0583351983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0585911983660,000
790.000
Sim 0585911983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
11983 Vietnamobile
Đặt mua
0585931983660,000
790.000
Sim 0585931983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
931983 Vietnamobile
Đặt mua
0585961983660,000
790.000
Sim 0585961983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0585981983660,000
790.000
Sim 0585981983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0582611983700,000
840.000
Sim 0582611983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
11983 Vietnamobile
Đặt mua
0563371983700,000
840.000
Sim 0563371983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
371983 Vietnamobile
Đặt mua
0582691983700,000
840.000
Sim 0582691983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0588281983700,000
840.000
Sim 0588281983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0585921983700,000
840.000
Sim 0585921983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
21983 Vietnamobile
Đặt mua
0585971983700,000
840.000
Sim 0585971983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
971983 Vietnamobile
Đặt mua
0586161983700,000
840.000
Sim 0586161983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0586051983700,000
840.000
Sim 0586051983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0585891983700,000
840.000
Sim 0585891983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
91983 Vietnamobile
Đặt mua
0922521983750,000
900.000
Sim 0922521983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
521983 Vietnamobile
Đặt mua
0585951983770,000
920.000
Sim 0585951983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0925301983800,000
960.000
Sim 0925301983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0926221983800,000
960.000
Sim 0926221983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
21983 Vietnamobile
Đặt mua
0583051983800,000
960.000
Sim 0583051983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
051983 Vietnamobile
Đặt mua
0927231983800,000
960.000
Sim 0927231983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0582731983800,000
960.000
Sim 0582731983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0586611983800,000
960.000
Sim 0586611983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
11983 Vietnamobile
Đặt mua
0587671983800,000
960.000
Sim 0587671983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
671983 Vietnamobile
Đặt mua
0586361983800,000
960.000
Sim 0586361983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0587361983800,000
960.000
Sim 0587361983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0927701983840,000
1.010.000
Sim 0927701983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
01983 Vietnamobile
Đặt mua
0925311983860,000
1.030.000
Sim 0925311983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
311983 Vietnamobile
Đặt mua
0585171983890,000
1.070.000
Sim 0585171983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0589171983890,000
1.070.000
Sim 0589171983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
0925971983900,000
1.080.000
Sim 0925971983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
71983 Vietnamobile
Đặt mua
0569971983900,000
1.080.000
Sim 0569971983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
971983 Vietnamobile
Đặt mua
0929601983950,000
1.140.000
Sim 0929601983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
0583931983950,000
1.140.000
Sim 0583931983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
05832119831,000,000
1.200.000
Sim 0583211983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
11983 Vietnamobile
Đặt mua
05890619831,000,000
1.200.000
Sim 0589061983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
061983 Vietnamobile
Đặt mua
09211619831,000,000
1.200.000
Sim 0921161983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
05877319831,000,000
1.200.000
Sim 0587731983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
05621619831,000,000
1.200.000
Sim 0562161983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
61983 Vietnamobile
Đặt mua
05629719831,000,000
1.200.000
Sim 0562971983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
971983 Vietnamobile
Đặt mua
05656619831,000,000
1.200.000
Sim 0565661983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
05658819831,000,000
1.200.000
Sim 0565881983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
05825719831,000,000
1.200.000
Sim 0582571983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
71983 Vietnamobile
Đặt mua
05835619831,000,000
1.200.000
Sim 0583561983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
561983 Vietnamobile
Đặt mua
05651619831,000,000
1.200.000
Sim 0565161983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
09256119831,000,000
1.200.000
Sim 0925611983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
09278219831,000,000
1.200.000
Sim 0927821983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
21983 Vietnamobile
Đặt mua
05823719831,000,000
1.200.000
Sim 0582371983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
371983 Vietnamobile
Đặt mua
05637319831,000,000
1.200.000
Sim 0563731983 Vietnamobile Đầu số 056 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
09279219831,000,000
1.200.000
Sim 0927921983 Vietnamobile Đầu số 092 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
05839719831,000,000
1.200.000
Sim 0583971983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
71983 Vietnamobile
Đặt mua
05853619831,000,000
1.200.000
Sim 0585361983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
361983 Vietnamobile
Đặt mua
05893619831,000,000
1.200.000
Sim 0589361983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Vietnamobile
Đặt mua
05859919831,100,000
1.320.000
Sim 0585991983 Vietnamobile Đầu số 058 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Năm 1983 Quý Hợi Mệnh Thủy, Đại hải thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333