Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Mobifone Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0794701991550,000
660.000
Sim 0794701991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
0703751991700,000
840.000
Sim 0703751991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
51991 Mobifone
Đặt mua
0776201991800,000
960.000
Sim 0776201991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
201991 Mobifone
Đặt mua
0794851991800,000
960.000
Sim 0794851991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
0706311991850,000
1.020.000
Sim 0706311991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
0762901991900,000
1.080.000
Sim 0762901991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
01991 Mobifone
Đặt mua
0763201991900,000
1.080.000
Sim 0763201991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
201991 Mobifone
Đặt mua
0703471991900,000
1.080.000
Sim 0703471991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
0704651991900,000
1.080.000
Sim 0704651991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
0707461991900,000
1.080.000
Sim 0707461991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
61991 Mobifone
Đặt mua
0764171991900,000
1.080.000
Sim 0764171991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
171991 Mobifone
Đặt mua
0776141991900,000
1.080.000
Sim 0776141991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
0763371991930,000
1.120.000
Sim 0763371991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
0763321991930,000
1.120.000
Sim 0763321991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
21991 Mobifone
Đặt mua
07735119911,000,000
1.200.000
Sim 0773511991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
511991 Mobifone
Đặt mua
07885019911,000,000
1.200.000
Sim 0788501991 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07735819911,000,000
1.200.000
Sim 0773581991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07982019911,000,000
1.200.000
Sim 0798201991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
01991 Mobifone
Đặt mua
07985019911,000,000
1.200.000
Sim 0798501991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
501991 Mobifone
Đặt mua
07984319911,000,000
1.200.000
Sim 0798431991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07860719911,000,000
1.200.000
Sim 0786071991 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07759819911,000,000
1.200.000
Sim 0775981991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
81991 Mobifone
Đặt mua
07935419911,000,000
1.200.000
Sim 0793541991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
541991 Mobifone
Đặt mua
07942419911,000,000
1.200.000
Sim 0794241991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07049519911,000,000
1.200.000
Sim 0704951991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07068219911,000,000
1.200.000
Sim 0706821991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
21991 Mobifone
Đặt mua
07055219911,000,000
1.200.000
Sim 0705521991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
521991 Mobifone
Đặt mua
07085719911,000,000
1.200.000
Sim 0708571991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07629519911,100,000
1.320.000
Sim 0762951991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07632119911,100,000
1.320.000
Sim 0763211991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07649319911,100,000
1.320.000
Sim 0764931991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
931991 Mobifone
Đặt mua
07655219911,100,000
1.320.000
Sim 0765521991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07687519911,100,000
1.320.000
Sim 0768751991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07853819911,100,000
1.320.000
Sim 0785381991 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
81991 Mobifone
Đặt mua
07863719911,100,000
1.320.000
Sim 0786371991 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
371991 Mobifone
Đặt mua
07639319911,100,000
1.320.000
Sim 0763931991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07027019911,150,000
1.380.000
Sim 0702701991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07063419911,200,000
1.440.000
Sim 0706341991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
41991 Mobifone
Đặt mua
07035319911,200,000
1.440.000
Sim 0703531991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
531991 Mobifone
Đặt mua
07036319911,200,000
1.440.000
Sim 0703631991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07738319911,200,000
1.440.000
Sim 0773831991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07771419911,200,000
1.440.000
Sim 0777141991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
41991 Mobifone
Đặt mua
07780019911,200,000
1.440.000
Sim 0778001991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
001991 Mobifone
Đặt mua
07692319911,200,000
1.440.000
Sim 0769231991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07633119911,200,000
1.440.000
Sim 0763311991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07939019911,200,000
1.440.000
Sim 0793901991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
01991 Mobifone
Đặt mua
07852619911,200,000
1.440.000
Sim 0785261991 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
261991 Mobifone
Đặt mua
07068419911,200,000
1.440.000
Sim 0706841991 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07879519911,200,000
1.440.000
Sim 0787951991 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07883419911,200,000
1.440.000
Sim 0788341991 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
41991 Mobifone
Đặt mua
07631419911,200,000
1.440.000
Sim 0763141991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
141991 Mobifone
Đặt mua
07682719911,200,000
1.440.000
Sim 0768271991 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07929519911,200,000
1.440.000
Sim 0792951991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
07931619911,200,000
1.440.000
Sim 0793161991 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
61991 Mobifone
Đặt mua
07725019911,200,000
1.440.000
Sim 0772501991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
501991 Mobifone
Đặt mua
07765219911,200,000
1.440.000
Sim 0776521991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
07795919911,200,000
1.440.000
Sim 0779591991 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 "-" Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333