Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đuôi số 2001 Sim năm sinh 2001 Vinaphone Không lỗi dính 7 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0949982001700,000
840.000
Sim 0949982001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0835202001720,000
860.000
Sim 0835202001 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0944512001900,000
1.080.000
Sim 0944512001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0842942001900,000
1.080.000
Sim 0842942001 Vinaphone Đầu số 084 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09449120011,000,000
1.200.000
Sim 0944912001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09433420011,000,000
1.200.000
Sim 0943342001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09444920011,000,000
1.200.000
Sim 0944492001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09498220011,000,000
1.200.000
Sim 0949822001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09468020011,000,000
1.200.000
Sim 0946802001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09145020011,000,000
1.200.000
Sim 0914502001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09463020011,000,000
1.200.000
Sim 0946302001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08362420011,000,000
1.200.000
Sim 0836242001 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09494020011,050,000
1.260.000
Sim 0949402001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08860220011,100,000
1.320.000
Sim 0886022001 Vinaphone Đầu số 088 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08869520011,100,000
1.320.000
Sim 0886952001 Vinaphone Đầu số 088 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09465020011,100,000
1.320.000
Sim 0946502001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445820011,120,000
1.340.000
Sim 0944582001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08188920011,200,000
1.440.000
Sim 0818892001 Vinaphone Đầu số 081 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445920011,200,000
1.440.000
Sim 0944592001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09428220011,200,000
1.440.000
Sim 0942822001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09489420011,200,000
1.440.000
Sim 0948942001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09455320011,200,000
1.440.000
Sim 0945532001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09495220011,200,000
1.440.000
Sim 0949522001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09155320011,200,000
1.440.000
Sim 0915532001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09165320011,200,000
1.440.000
Sim 0916532001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09115420011,200,000
1.440.000
Sim 0911542001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09159420011,200,000
1.440.000
Sim 0915942001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08896420011,200,000
1.440.000
Sim 0889642001 Vinaphone Đầu số 088 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08894820011,200,000
1.440.000
Sim 0889482001 Vinaphone Đầu số 088 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09451420011,200,000
1.440.000
Sim 0945142001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09446520011,300,000
1.560.000
Sim 0944652001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08396120011,300,000
1.560.000
Sim 0839612001 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08554920011,300,000
1.560.000
Sim 0855492001 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08891420011,350,000
1.620.000
Sim 0889142001 Vinaphone Đầu số 088 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09463120011,400,000
1.680.000
Sim 0946312001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09451620011,400,000
1.680.000
Sim 0945162001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09451820011,400,000
1.680.000
Sim 0945182001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08233920011,400,000
1.680.000
Sim 0823392001 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08293920011,400,000
1.680.000
Sim 0829392001 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08244420011,400,000
1.680.000
Sim 0824442001 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08285520011,400,000
1.680.000
Sim 0828552001 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08385520011,400,000
1.680.000
Sim 0838552001 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09153920011,400,000
1.680.000
Sim 0915392001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08356620011,400,000
1.680.000
Sim 0835662001 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08558820011,400,000
1.680.000
Sim 0855882001 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08596620011,400,000
1.680.000
Sim 0859662001 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09168020011,400,000
1.680.000
Sim 0916802001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08538320011,400,000
1.680.000
Sim 0853832001 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08538620011,400,000
1.680.000
Sim 0853862001 Vinaphone Đầu số 085 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09134220011,470,000
1.760.000
Sim 0913422001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09481820011,500,000
1.800.000
Sim 0948182001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09451320011,500,000
1.800.000
Sim 0945132001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08391920011,500,000
1.800.000
Sim 0839192001 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08359920011,500,000
1.800.000
Sim 0835992001 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08358820011,500,000
1.800.000
Sim 0835882001 Vinaphone Đầu số 083 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09142120011,500,000
1.800.000
Sim 0914212001 Vinaphone Đầu số 091 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09460620011,500,000
1.800.000
Sim 0946062001 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333