Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đuôi số 1973 Sim năm sinh 1973 Mobifone Không lỗi dính 4 Năm 1973 Quý Sửu Mệnh Mộc, Tang thạch mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0939781973600,000
720.000
Sim 0939781973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0939961973700,000
840.000
Sim 0939961973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0906701973750,000
900.000
Sim 0906701973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0937501973750,000
900.000
Sim 0937501973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0932901973800,000
960.000
Sim 0932901973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0905711973800,000
960.000
Sim 0905711973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0906371973900,000
1.080.000
Sim 0906371973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0933751973900,000
1.080.000
Sim 0933751973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0937351973900,000
1.080.000
Sim 0937351973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0937511973900,000
1.080.000
Sim 0937511973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0937521973900,000
1.080.000
Sim 0937521973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0937531973900,000
1.080.000
Sim 0937531973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0937691973900,000
1.080.000
Sim 0937691973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0937711973900,000
1.080.000
Sim 0937711973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0938751973900,000
1.080.000
Sim 0938751973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0938871973900,000
1.080.000
Sim 0938871973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0938951973900,000
1.080.000
Sim 0938951973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0938961973900,000
1.080.000
Sim 0938961973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0937021973900,000
1.080.000
Sim 0937021973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
0935761973900,000
1.080.000
Sim 0935761973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09371519731,000,000
1.200.000
Sim 0937151973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09371619731,000,000
1.200.000
Sim 0937161973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09337619731,000,000
1.200.000
Sim 0933761973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09338219731,000,000
1.200.000
Sim 0933821973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09335219731,000,000
1.200.000
Sim 0933521973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09086719731,000,000
1.200.000
Sim 0908671973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09085119731,000,000
1.200.000
Sim 0908511973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09372519731,000,000
1.200.000
Sim 0937251973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09379219731,000,000
1.200.000
Sim 0937921973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09012019731,000,000
1.200.000
Sim 0901201973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09338119731,050,000
1.260.000
Sim 0933811973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09371319731,050,000
1.260.000
Sim 0937131973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09078319731,100,000
1.320.000
Sim 0907831973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09378319731,150,000
1.380.000
Sim 0937831973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09359119731,150,000
1.380.000
Sim 0935911973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09378719731,200,000
1.440.000
Sim 0937871973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09315519731,200,000
1.440.000
Sim 0931551973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09087619731,200,000
1.440.000
Sim 0908761973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09317019731,200,000
1.440.000
Sim 0931701973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09317619731,200,000
1.440.000
Sim 0931761973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09317219731,200,000
1.440.000
Sim 0931721973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09337219731,200,000
1.440.000
Sim 0933721973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09056919731,200,000
1.440.000
Sim 0905691973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09356219731,300,000
1.560.000
Sim 0935621973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09332019731,500,000
1.800.000
Sim 0933201973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09073219731,500,000
1.800.000
Sim 0907321973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09073119731,500,000
1.800.000
Sim 0907311973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09331919731,500,000
1.800.000
Sim 0933191973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09370319731,500,000
1.800.000
Sim 0937031973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09372719731,500,000
1.800.000
Sim 0937271973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09391719731,500,000
1.800.000
Sim 0939171973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09072719731,500,000
1.800.000
Sim 0907271973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09071319731,500,000
1.800.000
Sim 0907131973 Mobifone Đầu số 090 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09392219731,500,000
1.800.000
Sim 0939221973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09392719731,500,000
1.800.000
Sim 0939271973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09393219731,500,000
1.800.000
Sim 0939321973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
09395719731,500,000
1.800.000
Sim 0939571973 Mobifone Đầu số 093 simtphcm.comSố Năm Sinh
1973 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 1973 Quý Sửu Mệnh Mộc, Tang thạch mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972 , 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973 , 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980 , 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981 , 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988 , 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333