Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 094 Không lỗi dính 7 Năm 2003 Quý Mùi Mệnh Mộc, Dương liễu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0944832003600,000
720.000
Sim 0944832003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09439220031,000,000
1.200.000
Sim 0943922003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
22003 Vinaphone
Đặt mua
09468120031,000,000
1.200.000
Sim 0946812003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
812003 Vinaphone
Đặt mua
09482120031,000,000
1.200.000
Sim 0948212003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09483020031,000,000
1.200.000
Sim 0948302003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09464520031,000,000
1.200.000
Sim 0946452003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
52003 Vinaphone
Đặt mua
09451320031,000,000
1.200.000
Sim 0945132003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
132003 Vinaphone
Đặt mua
09451420031,000,000
1.200.000
Sim 0945142003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09451620031,000,000
1.200.000
Sim 0945162003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09498320031,000,000
1.200.000
Sim 0949832003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
32003 Vinaphone
Đặt mua
09448420031,000,000
1.200.000
Sim 0944842003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
842003 Vinaphone
Đặt mua
09453520031,020,000
1.220.000
Sim 0945352003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09423520031,020,000
1.220.000
Sim 0942352003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09433520031,120,000
1.340.000
Sim 0943352003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
52003 Vinaphone
Đặt mua
09445820031,120,000
1.340.000
Sim 0944582003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
582003 Vinaphone
Đặt mua
09455220031,120,000
1.340.000
Sim 0945522003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09449120031,200,000
1.440.000
Sim 0944912003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09485020031,200,000
1.440.000
Sim 0948502003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
02003 Vinaphone
Đặt mua
09436920031,500,000
1.800.000
Sim 0943692003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
692003 Vinaphone
Đặt mua
09441620031,500,000
1.800.000
Sim 0944162003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09495420031,500,000
1.800.000
Sim 0949542003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09461420031,500,000
1.800.000
Sim 0946142003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
42003 Vinaphone
Đặt mua
09463520031,500,000
1.800.000
Sim 0946352003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
352003 Vinaphone
Đặt mua
09495820031,500,000
1.800.000
Sim 0949582003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09463820031,500,000
1.800.000
Sim 0946382003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09495020031,500,000
1.800.000
Sim 0949502003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
02003 Vinaphone
Đặt mua
09498920031,500,000
1.800.000
Sim 0949892003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
892003 Vinaphone
Đặt mua
09464120031,500,000
1.800.000
Sim 0946412003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09461320031,500,000
1.800.000
Sim 0946132003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09489520031,500,000
1.800.000
Sim 0948952003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
52003 Vinaphone
Đặt mua
09444920031,500,000
1.800.000
Sim 0944492003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
492003 Vinaphone
Đặt mua
09433120031,500,000
1.800.000
Sim 0943312003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09489020031,500,000
1.800.000
Sim 0948902003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09433020031,500,000
1.800.000
Sim 0943302003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
02003 Vinaphone
Đặt mua
09463620031,500,000
1.800.000
Sim 0946362003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
362003 Vinaphone
Đặt mua
09486020031,500,000
1.800.000
Sim 0948602003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09453120031,500,000
1.800.000
Sim 0945312003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09492420031,500,000
1.800.000
Sim 0949242003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
42003 Vinaphone
Đặt mua
09458020031,500,000
1.800.000
Sim 0945802003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
802003 Vinaphone
Đặt mua
09438120031,500,000
1.800.000
Sim 0943812003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09442820031,500,000
1.800.000
Sim 0944282003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09446320031,500,000
1.800.000
Sim 0944632003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
32003 Vinaphone
Đặt mua
09488020031,500,000
1.800.000
Sim 0948802003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
802003 Vinaphone
Đặt mua
09462420031,500,000
1.800.000
Sim 0946242003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09496120031,500,000
1.800.000
Sim 0949612003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09496220031,500,000
1.800.000
Sim 0949622003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
22003 Vinaphone
Đặt mua
09436520031,500,000
1.800.000
Sim 0943652003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
652003 Vinaphone
Đặt mua
09438520031,500,000
1.800.000
Sim 0943852003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09445920031,500,000
1.800.000
Sim 0944592003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09443920031,500,000
1.800.000
Sim 0944392003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
92003 Vinaphone
Đặt mua
09435420031,500,000
1.800.000
Sim 0943542003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
542003 Vinaphone
Đặt mua
09448120031,500,000
1.800.000
Sim 0944812003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09454320031,500,000
1.800.000
Sim 0945432003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
09469420031,500,000
1.800.000
Sim 0946942003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
42003 Vinaphone
Đặt mua
09495320031,500,000
1.800.000
Sim 0949532003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
532003 Vinaphone
Đặt mua
09488920031,500,000
1.800.000
Sim 0948892003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09462320031,500,000
1.800.000
Sim 0946232003 Vinaphone Đầu số 094 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 094 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 094 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 2003 Quý Mùi Mệnh Mộc, Dương liễu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972 , 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973 , 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980 , 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981 , 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988 , 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333