Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 082 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1993 Quý Dậu Mệnh Kim, Kiếm phong kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08235219931,200,000
1.440.000
Sim 0823521993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08236119931,200,000
1.440.000
Sim 0823611993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
11993 Vinaphone
Đặt mua
08256319931,200,000
1.440.000
Sim 0825631993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
631993 Vinaphone
Đặt mua
08258119931,200,000
1.440.000
Sim 0825811993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08283719931,300,000
1.560.000
Sim 0828371993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08299519931,300,000
1.560.000
Sim 0829951993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
51993 Vinaphone
Đặt mua
08295819931,300,000
1.560.000
Sim 0829581993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
581993 Vinaphone
Đặt mua
08293619931,300,000
1.560.000
Sim 0829361993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08292519931,300,000
1.560.000
Sim 0829251993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08291819931,300,000
1.560.000
Sim 0829181993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
81993 Vinaphone
Đặt mua
08291619931,300,000
1.560.000
Sim 0829161993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
161993 Vinaphone
Đặt mua
08286519931,300,000
1.560.000
Sim 0828651993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08266519931,300,000
1.560.000
Sim 0826651993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08265919931,300,000
1.560.000
Sim 0826591993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
91993 Vinaphone
Đặt mua
08265819931,300,000
1.560.000
Sim 0826581993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
581993 Vinaphone
Đặt mua
08263519931,300,000
1.560.000
Sim 0826351993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08262319931,300,000
1.560.000
Sim 0826231993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08258319931,300,000
1.560.000
Sim 0825831993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
31993 Vinaphone
Đặt mua
08256519931,300,000
1.560.000
Sim 0825651993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
651993 Vinaphone
Đặt mua
08253819931,300,000
1.560.000
Sim 0825381993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08252919931,300,000
1.560.000
Sim 0825291993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08251619931,300,000
1.560.000
Sim 0825161993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
61993 Vinaphone
Đặt mua
08251519931,300,000
1.560.000
Sim 0825151993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
151993 Vinaphone
Đặt mua
08235919931,300,000
1.560.000
Sim 0823591993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08235819931,300,000
1.560.000
Sim 0823581993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08232519931,300,000
1.560.000
Sim 0823251993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
51993 Vinaphone
Đặt mua
08277519931,400,000
1.680.000
Sim 0827751993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
751993 Vinaphone
Đặt mua
08272619931,400,000
1.680.000
Sim 0827261993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08295319931,400,000
1.680.000
Sim 0829531993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08273819931,400,000
1.680.000
Sim 0827381993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
81993 Vinaphone
Đặt mua
08273519931,400,000
1.680.000
Sim 0827351993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
351993 Vinaphone
Đặt mua
08275619931,400,000
1.680.000
Sim 0827561993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08272519931,400,000
1.680.000
Sim 0827251993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08257219931,400,000
1.680.000
Sim 0825721993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
21993 Vinaphone
Đặt mua
08276519931,500,000
1.800.000
Sim 0827651993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
651993 Vinaphone
Đặt mua
08292219931,500,000
1.800.000
Sim 0829221993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08253319931,500,000
1.800.000
Sim 0825331993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08253519931,500,000
1.800.000
Sim 0825351993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
51993 Vinaphone
Đặt mua
08231519931,500,000
1.800.000
Sim 0823151993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
151993 Vinaphone
Đặt mua
08272219931,600,000
1.920.000
Sim 0827221993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08266919931,600,000
1.920.000
Sim 0826691993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08233919931,600,000
1.920.000
Sim 0823391993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
91993 Vinaphone
Đặt mua
08259219931,800,000
2.160.000
Sim 0825921993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
921993 Vinaphone
Đặt mua
08255219931,800,000
2.160.000
Sim 0825521993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08255319931,800,000
2.160.000
Sim 0825531993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08255619931,800,000
2.160.000
Sim 0825561993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
61993 Vinaphone
Đặt mua
08255719931,800,000
2.160.000
Sim 0825571993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
571993 Vinaphone
Đặt mua
08255819931,800,000
2.160.000
Sim 0825581993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08239119931,800,000
2.160.000
Sim 0823911993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08239219931,800,000
2.160.000
Sim 0823921993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
21993 Vinaphone
Đặt mua
08283019931,900,000
2.280.000
Sim 0828301993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
301993 Vinaphone
Đặt mua
08232819931,900,000
2.280.000
Sim 0823281993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08295619931,950,000
2.340.000
Sim 0829561993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08298119932,000,000
2.400.000
Sim 0829811993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
11993 Vinaphone
Đặt mua
08298719932,000,000
2.400.000
Sim 0829871993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
871993 Vinaphone
Đặt mua
08235719932,000,000
2.400.000
Sim 0823571993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
08233719932,000,000
2.400.000
Sim 0823371993 Vinaphone Đầu số 082 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1993 Quý Dậu Mệnh Kim, Kiếm phong kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333