Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 079 Giá 1 Triệu Năm 2003 Quý Mùi Mệnh Mộc, Dương liễu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0797862003900,000
1.080.000
Sim 0797862003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
0797682003900,000
1.080.000
Sim 0797682003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
82003 Mobifone
Đặt mua
0798232003930,000
1.120.000
Sim 0798232003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
232003 Mobifone
Đặt mua
0798852003930,000
1.120.000
Sim 0798852003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07989020031,000,000
1.200.000
Sim 0798902003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07977020031,000,000
1.200.000
Sim 0797702003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
02003 Mobifone
Đặt mua
07988020031,000,000
1.200.000
Sim 0798802003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
802003 Mobifone
Đặt mua
07937120031,000,000
1.200.000
Sim 0793712003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07937320031,000,000
1.200.000
Sim 0793732003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07938320031,000,000
1.200.000
Sim 0793832003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
32003 Mobifone
Đặt mua
07937420031,000,000
1.200.000
Sim 0793742003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
742003 Mobifone
Đặt mua
07938720031,000,000
1.200.000
Sim 0793872003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07937820031,000,000
1.200.000
Sim 0793782003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07938820031,000,000
1.200.000
Sim 0793882003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
82003 Mobifone
Đặt mua
07934820031,000,000
1.200.000
Sim 0793482003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
482003 Mobifone
Đặt mua
07947120031,000,000
1.200.000
Sim 0794712003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07944320031,000,000
1.200.000
Sim 0794432003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07948520031,000,000
1.200.000
Sim 0794852003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
52003 Mobifone
Đặt mua
07947620031,000,000
1.200.000
Sim 0794762003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
762003 Mobifone
Đặt mua
07947820031,000,000
1.200.000
Sim 0794782003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07974120031,000,000
1.200.000
Sim 0797412003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07973120031,000,000
1.200.000
Sim 0797312003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
12003 Mobifone
Đặt mua
07975320031,000,000
1.200.000
Sim 0797532003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
532003 Mobifone
Đặt mua
07977320031,000,000
1.200.000
Sim 0797732003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07973420031,000,000
1.200.000
Sim 0797342003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07975420031,000,000
1.200.000
Sim 0797542003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
42003 Mobifone
Đặt mua
07971420031,000,000
1.200.000
Sim 0797142003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
142003 Mobifone
Đặt mua
07972420031,000,000
1.200.000
Sim 0797242003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07977520031,000,000
1.200.000
Sim 0797752003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07974520031,000,000
1.200.000
Sim 0797452003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
52003 Mobifone
Đặt mua
07975520031,000,000
1.200.000
Sim 0797552003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
552003 Mobifone
Đặt mua
07976620031,000,000
1.200.000
Sim 0797662003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07975620031,000,000
1.200.000
Sim 0797562003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07971620031,000,000
1.200.000
Sim 0797162003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
62003 Mobifone
Đặt mua
07973720031,000,000
1.200.000
Sim 0797372003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
372003 Mobifone
Đặt mua
07974920031,000,000
1.200.000
Sim 0797492003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07982120031,000,000
1.200.000
Sim 0798212003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07988120031,000,000
1.200.000
Sim 0798812003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
12003 Mobifone
Đặt mua
07985120031,000,000
1.200.000
Sim 0798512003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
512003 Mobifone
Đặt mua
07987120031,000,000
1.200.000
Sim 0798712003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07984120031,000,000
1.200.000
Sim 0798412003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07988320031,000,000
1.200.000
Sim 0798832003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
32003 Mobifone
Đặt mua
07987420031,000,000
1.200.000
Sim 0798742003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
742003 Mobifone
Đặt mua
07989420031,000,000
1.200.000
Sim 0798942003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07988420031,000,000
1.200.000
Sim 0798842003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07981420031,000,000
1.200.000
Sim 0798142003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
42003 Mobifone
Đặt mua
07986420031,000,000
1.200.000
Sim 0798642003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
642003 Mobifone
Đặt mua
07981520031,000,000
1.200.000
Sim 0798152003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07985520031,000,000
1.200.000
Sim 0798552003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07989520031,000,000
1.200.000
Sim 0798952003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
52003 Mobifone
Đặt mua
07984520031,000,000
1.200.000
Sim 0798452003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
452003 Mobifone
Đặt mua
07981620031,000,000
1.200.000
Sim 0798162003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07984620031,000,000
1.200.000
Sim 0798462003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
07989620031,000,000
1.200.000
Sim 0798962003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
62003 Mobifone
Đặt mua
07985620031,000,000
1.200.000
Sim 0798562003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
562003 Mobifone
Đặt mua
07986720031,000,000
1.200.000
Sim 0798672003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
003 Mobifone
Đặt mua
07985720031,000,000
1.200.000
Sim 0798572003 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
2003 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 079 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 079 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 2003 Quý Mùi Mệnh Mộc, Dương liễu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972 , 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973 , 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980 , 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981 , 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988 , 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333