Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 07 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1993 Quý Dậu Mệnh Kim, Kiếm phong kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0762011993550,000
660.000
Sim 0762011993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0776581993900,000
1.080.000
Sim 0776581993 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
81993 Mobifone
Đặt mua
0799571993900,000
1.080.000
Sim 0799571993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
571993 Mobifone
Đặt mua
0706671993900,000
1.080.000
Sim 0706671993 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0768201993950,000
1.140.000
Sim 0768201993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07953119931,000,000
1.200.000
Sim 0795311993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
11993 Mobifone
Đặt mua
07682719931,000,000
1.200.000
Sim 0768271993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
271993 Mobifone
Đặt mua
07763119931,000,000
1.200.000
Sim 0776311993 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07795719931,000,000
1.200.000
Sim 0779571993 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07735119931,000,000
1.200.000
Sim 0773511993 Mobifone Đầu số 077 simtphcm.comSố Năm Sinh
11993 Mobifone
Đặt mua
07971519931,000,000
1.200.000
Sim 0797151993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
151993 Mobifone
Đặt mua
07972019931,000,000
1.200.000
Sim 0797201993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07662119931,000,000
1.200.000
Sim 0766211993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07852719931,000,000
1.200.000
Sim 0785271993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
71993 Mobifone
Đặt mua
07852919931,000,000
1.200.000
Sim 0785291993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
291993 Mobifone
Đặt mua
07973019931,000,000
1.200.000
Sim 0797301993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07673119931,000,000
1.200.000
Sim 0767311993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07983119931,000,000
1.200.000
Sim 0798311993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
11993 Mobifone
Đặt mua
07035019931,000,000
1.200.000
Sim 0703501993 Mobifone Đầu số 070 simtphcm.comSố Năm Sinh
501993 Mobifone
Đặt mua
07835019931,000,000
1.200.000
Sim 0783501993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07835219931,000,000
1.200.000
Sim 0783521993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07835619931,000,000
1.200.000
Sim 0783561993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
61993 Mobifone
Đặt mua
07865719931,000,000
1.200.000
Sim 0786571993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
571993 Mobifone
Đặt mua
07975819931,000,000
1.200.000
Sim 0797581993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07865919931,000,000
1.200.000
Sim 0786591993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07835919931,000,000
1.200.000
Sim 0783591993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
91993 Mobifone
Đặt mua
07696019931,000,000
1.200.000
Sim 0769601993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
601993 Mobifone
Đặt mua
07866019931,000,000
1.200.000
Sim 0786601993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07836719931,000,000
1.200.000
Sim 0783671993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07977019931,000,000
1.200.000
Sim 0797701993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
01993 Mobifone
Đặt mua
07857219931,000,000
1.200.000
Sim 0785721993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
721993 Mobifone
Đặt mua
07987219931,000,000
1.200.000
Sim 0798721993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07657219931,000,000
1.200.000
Sim 0765721993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07857319931,000,000
1.200.000
Sim 0785731993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
31993 Mobifone
Đặt mua
07928019931,000,000
1.200.000
Sim 0792801993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
801993 Mobifone
Đặt mua
07978519931,000,000
1.200.000
Sim 0797851993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07658719931,000,000
1.200.000
Sim 0765871993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07938719931,000,000
1.200.000
Sim 0793871993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
71993 Mobifone
Đặt mua
07859819931,000,000
1.200.000
Sim 0785981993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
981993 Mobifone
Đặt mua
07973619931,000,000
1.200.000
Sim 0797361993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07929719931,000,000
1.200.000
Sim 0792971993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07889119931,000,000
1.200.000
Sim 0788911993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
11993 Mobifone
Đặt mua
07933219931,090,000
1.310.000
Sim 0793321993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
321993 Mobifone
Đặt mua
07882719931,100,000
1.320.000
Sim 0788271993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07655219931,100,000
1.320.000
Sim 0765521993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07895219931,100,000
1.320.000
Sim 0789521993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
21993 Mobifone
Đặt mua
07997319931,100,000
1.320.000
Sim 0799731993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
731993 Mobifone
Đặt mua
07987619931,100,000
1.320.000
Sim 0798761993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07938119931,100,000
1.320.000
Sim 0793811993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07658119931,100,000
1.320.000
Sim 0765811993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
11993 Mobifone
Đặt mua
07989719931,100,000
1.320.000
Sim 0798971993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
971993 Mobifone
Đặt mua
07853119931,170,000
1.400.000
Sim 0785311993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07865019931,200,000
1.440.000
Sim 0786501993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
07867019931,200,000
1.440.000
Sim 0786701993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
01993 Mobifone
Đặt mua
07686019931,200,000
1.440.000
Sim 0768601993 Mobifone Đầu số 076 simtphcm.comSố Năm Sinh
601993 Mobifone
Đặt mua
07976019931,200,000
1.440.000
Sim 0797601993 Mobifone Đầu số 079 simtphcm.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
07860819931,200,000
1.440.000
Sim 0786081993 Mobifone Đầu số 078 simtphcm.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1993 Quý Dậu Mệnh Kim, Kiếm phong kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333