Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 039 Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0398271981860,000
1.030.000
Sim 0398271981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
0397531981950,000
1.140.000
Sim 0397531981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
03971919811,000,000
1.200.000
Sim 0397191981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
191981 Viettel
Đặt mua
03932119811,000,000
1.200.000
Sim 0393211981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03979119811,000,000
1.200.000
Sim 0397911981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03981319811,050,000
1.260.000
Sim 0398131981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
03962119811,050,000
1.260.000
Sim 0396211981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
211981 Viettel
Đặt mua
03952619811,110,000
1.330.000
Sim 0395261981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03969719811,150,000
1.380.000
Sim 0396971981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03959019811,200,000
1.440.000
Sim 0395901981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
03936119811,200,000
1.440.000
Sim 0393611981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
611981 Viettel
Đặt mua
03975219811,210,000
1.450.000
Sim 0397521981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03973519811,300,000
1.560.000
Sim 0397351981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03982819811,300,000
1.560.000
Sim 0398281981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
81981 Viettel
Đặt mua
03972919811,300,000
1.560.000
Sim 0397291981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
291981 Viettel
Đặt mua
03931919811,300,000
1.560.000
Sim 0393191981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03960819811,300,000
1.560.000
Sim 0396081981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03976919811,300,000
1.560.000
Sim 0397691981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
91981 Viettel
Đặt mua
03988719811,300,000
1.560.000
Sim 0398871981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
871981 Viettel
Đặt mua
03977019811,320,000
1.580.000
Sim 0397701981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03920019811,320,000
1.580.000
Sim 0392001981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03925019811,390,000
1.670.000
Sim 0392501981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
03939119811,500,000
1.800.000
Sim 0393911981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
911981 Viettel
Đặt mua
03951619811,500,000
1.800.000
Sim 0395161981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03995719811,500,000
1.800.000
Sim 0399571981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03952019811,500,000
1.800.000
Sim 0395201981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
03970319811,500,000
1.800.000
Sim 0397031981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
031981 Viettel
Đặt mua
03939519811,600,000
1.920.000
Sim 0393951981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03951219811,600,000
1.920.000
Sim 0395121981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03928019811,600,000
1.920.000
Sim 0392801981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
03926319811,650,000
1.980.000
Sim 0392631981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
631981 Viettel
Đặt mua
03975619811,700,000
2.040.000
Sim 0397561981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03959719811,800,000
2.160.000
Sim 0395971981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03975119811,800,000
2.160.000
Sim 0397511981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
11981 Viettel
Đặt mua
03995219811,800,000
2.160.000
Sim 0399521981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
521981 Viettel
Đặt mua
03971519811,800,000
2.160.000
Sim 0397151981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03957119811,800,000
2.160.000
Sim 0395711981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03972519811,800,000
2.160.000
Sim 0397251981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
03983519811,800,000
2.160.000
Sim 0398351981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
351981 Viettel
Đặt mua
03961719811,800,000
2.160.000
Sim 0396171981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03953619811,800,000
2.160.000
Sim 0395361981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03951919811,800,000
2.160.000
Sim 0395191981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
91981 Viettel
Đặt mua
03937519811,800,000
2.160.000
Sim 0393751981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
751981 Viettel
Đặt mua
03983219811,800,000
2.160.000
Sim 0398321981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03998719811,800,000
2.160.000
Sim 0399871981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03961519811,800,000
2.160.000
Sim 0396151981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
03937619811,800,000
2.160.000
Sim 0393761981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
761981 Viettel
Đặt mua
03995119811,800,000
2.160.000
Sim 0399511981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03990819811,800,000
2.160.000
Sim 0399081981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03921219811,800,000
2.160.000
Sim 0392121981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
21981 Viettel
Đặt mua
03956019811,850,000
2.220.000
Sim 0395601981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
601981 Viettel
Đặt mua
03929919811,850,000
2.220.000
Sim 0392991981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03993019811,900,000
2.280.000
Sim 0399301981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03963319811,900,000
2.280.000
Sim 0396331981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
03961619811,900,000
2.280.000
Sim 0396161981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
161981 Viettel
Đặt mua
03981719812,000,000
2.400.000
Sim 0398171981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03930719812,000,000
2.400.000
Sim 0393071981 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3G 4G miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 039 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 039 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972 , 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973 , 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980 , 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981 , 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988 , 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333