Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 034 Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0348494118350,000
420.000
Sim 0348494118 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
4118 Viettel
Đặt mua
0344408998350,000
420.000
Sim 0344408998 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comGánh, Lặp, Kép
08998 Viettel
Đặt mua
0344323998350,000
420.000
Sim 0344323998 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
323998 Viettel
Đặt mua
0343933138350,000
420.000
Sim 0343933138 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
138 Viettel
Đặt mua
0349808098350,000
420.000
Sim 0349808098 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
8098 Viettel
Đặt mua
0349000838350,000
420.000
Sim 0349000838 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comTam Hoa Giữa
00838 Viettel
Đặt mua
0349848998350,000
420.000
Sim 0349848998 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comGánh, Lặp, Kép
848998 Viettel
Đặt mua
0349916288350,000
420.000
Sim 0349916288 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
288 Viettel
Đặt mua
0342843488350,000
420.000
Sim 0342843488 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
3488 Viettel
Đặt mua
0342950488350,000
420.000
Sim 0342950488 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
50488 Viettel
Đặt mua
0349363468350,000
420.000
Sim 0349363468 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
363468 Viettel
Đặt mua
0343441488350,000
420.000
Sim 0343441488 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
488 Viettel
Đặt mua
0349688088350,000
420.000
Sim 0349688088 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
8088 Viettel
Đặt mua
0345169368350,000
420.000
Sim 0345169368 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
69368 Viettel
Đặt mua
0343818218350,000
420.000
Sim 0343818218 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
818218 Viettel
Đặt mua
0346139468350,000
420.000
Sim 0346139468 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
468 Viettel
Đặt mua
0342862818350,000
420.000
Sim 0342862818 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
2818 Viettel
Đặt mua
0348321588350,000
420.000
Sim 0348321588 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
21588 Viettel
Đặt mua
0349898008350,000
420.000
Sim 0349898008 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comGánh, Lặp, Kép
898008 Viettel
Đặt mua
0344543548350,000
420.000
Sim 0344543548 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
548 Viettel
Đặt mua
0346422068350,000
420.000
Sim 0346422068 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
2068 Viettel
Đặt mua
0342191398350,000
420.000
Sim 0342191398 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
91398 Viettel
Đặt mua
0344058488350,000
420.000
Sim 0344058488 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
058488 Viettel
Đặt mua
0344166898350,000
420.000
Sim 0344166898 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
898 Viettel
Đặt mua
0348118418350,000
420.000
Sim 0348118418 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
8418 Viettel
Đặt mua
0346204088350,000
420.000
Sim 0346204088 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
04088 Viettel
Đặt mua
0342115068350,000
420.000
Sim 0342115068 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
115068 Viettel
Đặt mua
0344849088350,000
420.000
Sim 0344849088 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
088 Viettel
Đặt mua
0348612488350,000
420.000
Sim 0348612488 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
2488 Viettel
Đặt mua
0342041218350,000
420.000
Sim 0342041218 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
41218 Viettel
Đặt mua
0342051018350,000
420.000
Sim 0342051018 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
051018 Viettel
Đặt mua
0342051118350,000
420.000
Sim 0342051118 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comTam Hoa Giữa
118 Viettel
Đặt mua
0342051208350,000
420.000
Sim 0342051208 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
1208 Viettel
Đặt mua
0342110218350,000
420.000
Sim 0342110218 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
10218 Viettel
Đặt mua
0342110418350,000
420.000
Sim 0342110418 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
110418 Viettel
Đặt mua
0342120508350,000
420.000
Sim 0342120508 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
508 Viettel
Đặt mua
0342130318350,000
420.000
Sim 0342130318 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
0318 Viettel
Đặt mua
0342150818350,000
420.000
Sim 0342150818 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
50818 Viettel
Đặt mua
0342210508350,000
420.000
Sim 0342210508 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
210508 Viettel
Đặt mua
0342240518350,000
420.000
Sim 0342240518 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
518 Viettel
Đặt mua
0342241008350,000
420.000
Sim 0342241008 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
1008 Viettel
Đặt mua
0342250318350,000
420.000
Sim 0342250318 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
50318 Viettel
Đặt mua
0342260408350,000
420.000
Sim 0342260408 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
260408 Viettel
Đặt mua
0342260908350,000
420.000
Sim 0342260908 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
908 Viettel
Đặt mua
0342300218350,000
420.000
Sim 0342300218 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
0218 Viettel
Đặt mua
0342300818350,000
420.000
Sim 0342300818 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
00818 Viettel
Đặt mua
0343031218350,000
420.000
Sim 0343031218 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
031218 Viettel
Đặt mua
0343050918350,000
420.000
Sim 0343050918 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
918 Viettel
Đặt mua
0343060308350,000
420.000
Sim 0343060308 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
0308 Viettel
Đặt mua
0343080218350,000
420.000
Sim 0343080218 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
80218 Viettel
Đặt mua
0343080308350,000
420.000
Sim 0343080308 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
080308 Viettel
Đặt mua
0343081208350,000
420.000
Sim 0343081208 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
208 Viettel
Đặt mua
0343090118350,000
420.000
Sim 0343090118 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
0118 Viettel
Đặt mua
0343091108350,000
420.000
Sim 0343091108 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
91108 Viettel
Đặt mua
0343101008350,000
420.000
Sim 0343101008 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
101008 Viettel
Đặt mua
0343101208350,000
420.000
Sim 0343101208 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
208 Viettel
Đặt mua
0343110518350,000
420.000
Sim 0343110518 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Dễ nhớ
0518 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 034 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 034 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333