Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 03 Viettel Năm Sinh Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03473019911,000,000
1.200.000
Sim 0347301991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03873919911,000,000
1.200.000
Sim 0387391991 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
91991 Viettel
Đặt mua
03477119911,000,000
1.200.000
Sim 0347711991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
711991 Viettel
Đặt mua
03273019911,110,000
1.330.000
Sim 0327301991 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03474219911,150,000
1.380.000
Sim 0347421991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03261719911,200,000
1.440.000
Sim 0326171991 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
71991 Viettel
Đặt mua
03587119911,200,000
1.440.000
Sim 0358711991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
711991 Viettel
Đặt mua
03583419911,200,000
1.440.000
Sim 0358341991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03645819911,200,000
1.440.000
Sim 0364581991 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03543519911,200,000
1.440.000
Sim 0354351991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
51991 Viettel
Đặt mua
03534619911,200,000
1.440.000
Sim 0353461991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
461991 Viettel
Đặt mua
03740719911,200,000
1.440.000
Sim 0374071991 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03483419911,200,000
1.440.000
Sim 0348341991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03297319911,200,000
1.440.000
Sim 0329731991 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
31991 Viettel
Đặt mua
03492519911,200,000
1.440.000
Sim 0349251991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
251991 Viettel
Đặt mua
03462419911,200,000
1.440.000
Sim 0346241991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03546419911,200,000
1.440.000
Sim 0354641991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03340219911,200,000
1.440.000
Sim 0334021991 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
21991 Viettel
Đặt mua
03490319911,200,000
1.440.000
Sim 0349031991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
031991 Viettel
Đặt mua
03750319911,200,000
1.440.000
Sim 0375031991 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03460519911,200,000
1.440.000
Sim 0346051991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03760519911,200,000
1.440.000
Sim 0376051991 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
51991 Viettel
Đặt mua
03470619911,200,000
1.440.000
Sim 0347061991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
061991 Viettel
Đặt mua
03740619911,200,000
1.440.000
Sim 0374061991 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03640619911,200,000
1.440.000
Sim 0364061991 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03480719911,200,000
1.440.000
Sim 0348071991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
71991 Viettel
Đặt mua
03291419911,200,000
1.440.000
Sim 0329141991 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
141991 Viettel
Đặt mua
03371419911,200,000
1.440.000
Sim 0337141991 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03431419911,200,000
1.440.000
Sim 0343141991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03971419911,200,000
1.440.000
Sim 0397141991 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
41991 Viettel
Đặt mua
03361419911,200,000
1.440.000
Sim 0336141991 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
141991 Viettel
Đặt mua
03551419911,200,000
1.440.000
Sim 0355141991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03481519911,200,000
1.440.000
Sim 0348151991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03981519911,200,000
1.440.000
Sim 0398151991 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
51991 Viettel
Đặt mua
03361519911,200,000
1.440.000
Sim 0336151991 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
151991 Viettel
Đặt mua
03661519911,200,000
1.440.000
Sim 0366151991 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03881519911,200,000
1.440.000
Sim 0388151991 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03891519911,200,000
1.440.000
Sim 0389151991 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
51991 Viettel
Đặt mua
03841719911,200,000
1.440.000
Sim 0384171991 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
171991 Viettel
Đặt mua
03441719911,200,000
1.440.000
Sim 0344171991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03491719911,200,000
1.440.000
Sim 0349171991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03541719911,200,000
1.440.000
Sim 0354171991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
71991 Viettel
Đặt mua
03291719911,200,000
1.440.000
Sim 0329171991 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
171991 Viettel
Đặt mua
03961719911,200,000
1.440.000
Sim 0396171991 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03571719911,200,000
1.440.000
Sim 0357171991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03971719911,200,000
1.440.000
Sim 0397171991 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
71991 Viettel
Đặt mua
03271719911,200,000
1.440.000
Sim 0327171991 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
171991 Viettel
Đặt mua
03471719911,200,000
1.440.000
Sim 0347171991 Viettel Đầu số 034 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03341719911,200,000
1.440.000
Sim 0334171991 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03272019911,200,000
1.440.000
Sim 0327201991 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03372019911,200,000
1.440.000
Sim 0337201991 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
201991 Viettel
Đặt mua
03572019911,200,000
1.440.000
Sim 0357201991 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03652019911,200,000
1.440.000
Sim 0365201991 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
03792019911,200,000
1.440.000
Sim 0379201991 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
01991 Viettel
Đặt mua
03832019911,200,000
1.440.000
Sim 0383201991 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
201991 Viettel
Đặt mua
03852019911,200,000
1.440.000
Sim 0385201991 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
991 Viettel
Đặt mua
03952019911,200,000
1.440.000
Sim 0395201991 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1991 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3G 4G miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 "-" Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333