Dãy số không có: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tìm sim có đuôi là 6868, nhập vào *6868
Tìm sim đầu là 0979,nhập vào 0979*
Tìm sim có đuôi là 99 và đầu 0916, nhập 0916*99
Tìm sim có chứa số bất kỳ ở mọi vị trí 8888 , nhập vào 8888
Để tìm sim ngày sinh có số là 09111979 , nhập 09111979
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Sim Đầu Số 03 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1983 Quý Hợi Mệnh Thủy, Đại hải thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0326581983450,000
540.000
Sim 0326581983 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
0326771983450,000
540.000
Sim 0326771983 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
71983 Viettel
Đặt mua
0359201983690,000
830.000
Sim 0359201983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
201983 Viettel
Đặt mua
0335711983700,000
840.000
Sim 0335711983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
0337801983700,000
840.000
Sim 0337801983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
0375301983700,000
840.000
Sim 0375301983 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
01983 Viettel
Đặt mua
0338201983800,000
960.000
Sim 0338201983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
201983 Viettel
Đặt mua
0389301983800,000
960.000
Sim 0389301983 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
0365031983800,000
960.000
Sim 0365031983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
0378211983800,000
960.000
Sim 0378211983 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
11983 Viettel
Đặt mua
0359511983860,000
1.030.000
Sim 0359511983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
511983 Viettel
Đặt mua
0376711983900,000
1.080.000
Sim 0376711983 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
0383671983950,000
1.140.000
Sim 0383671983 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
0377601983950,000
1.140.000
Sim 0377601983 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
01983 Viettel
Đặt mua
0327201983990,000
1.190.000
Sim 0327201983 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
201983 Viettel
Đặt mua
03827019831,000,000
1.200.000
Sim 0382701983 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03390119831,000,000
1.200.000
Sim 0339011983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03350619831,000,000
1.200.000
Sim 0335061983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
61983 Viettel
Đặt mua
03951319831,000,000
1.200.000
Sim 0395131983 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
131983 Viettel
Đặt mua
03961319831,000,000
1.200.000
Sim 0396131983 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03871519831,000,000
1.200.000
Sim 0387151983 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03372119831,000,000
1.200.000
Sim 0337211983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
11983 Viettel
Đặt mua
03662119831,000,000
1.200.000
Sim 0366211983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
211983 Viettel
Đặt mua
03572619831,000,000
1.200.000
Sim 0357261983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03972619831,000,000
1.200.000
Sim 0397261983 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03392719831,000,000
1.200.000
Sim 0339271983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
71983 Viettel
Đặt mua
03562719831,000,000
1.200.000
Sim 0356271983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
271983 Viettel
Đặt mua
03632719831,000,000
1.200.000
Sim 0363271983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03323019831,000,000
1.200.000
Sim 0332301983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03573019831,000,000
1.200.000
Sim 0357301983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
01983 Viettel
Đặt mua
03553119831,000,000
1.200.000
Sim 0355311983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
311983 Viettel
Đặt mua
03633519831,000,000
1.200.000
Sim 0363351983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03723619831,000,000
1.200.000
Sim 0372361983 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03373619831,000,000
1.200.000
Sim 0337361983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
61983 Viettel
Đặt mua
03853719831,000,000
1.200.000
Sim 0385371983 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
371983 Viettel
Đặt mua
03673919831,000,000
1.200.000
Sim 0367391983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03675119831,000,000
1.200.000
Sim 0367511983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03375219831,000,000
1.200.000
Sim 0337521983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
21983 Viettel
Đặt mua
03575319831,000,000
1.200.000
Sim 0357531983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
531983 Viettel
Đặt mua
03265319831,000,000
1.200.000
Sim 0326531983 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03565719831,000,000
1.200.000
Sim 0356571983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03655719831,000,000
1.200.000
Sim 0365571983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
71983 Viettel
Đặt mua
03865719831,000,000
1.200.000
Sim 0386571983 Viettel Đầu số 038 simtphcm.comSố Năm Sinh
571983 Viettel
Đặt mua
03286019831,000,000
1.200.000
Sim 0328601983 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03566219831,000,000
1.200.000
Sim 0356621983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03576719831,000,000
1.200.000
Sim 0357671983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
71983 Viettel
Đặt mua
03776919831,000,000
1.200.000
Sim 0377691983 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
691983 Viettel
Đặt mua
03287319831,000,000
1.200.000
Sim 0328731983 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03577819831,000,000
1.200.000
Sim 0357781983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03757919831,000,000
1.200.000
Sim 0375791983 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
91983 Viettel
Đặt mua
03728019831,000,000
1.200.000
Sim 0372801983 Viettel Đầu số 037 simtphcm.comSố Năm Sinh
801983 Viettel
Đặt mua
03638219831,000,000
1.200.000
Sim 0363821983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03958219831,000,000
1.200.000
Sim 0395821983 Viettel Đầu số 039 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
03279119831,000,000
1.200.000
Sim 0327911983 Viettel Đầu số 032 simtphcm.comSố Năm Sinh
11983 Viettel
Đặt mua
03569519831,000,000
1.200.000
Sim 0356951983 Viettel Đầu số 035 simtphcm.comSố Năm Sinh
951983 Viettel
Đặt mua
03669519831,000,000
1.200.000
Sim 0366951983 Viettel Đầu số 036 simtphcm.comSố Năm Sinh
983 Viettel
Đặt mua
03379719831,000,000
1.200.000
Sim 0337971983 Viettel Đầu số 033 simtphcm.comSố Năm Sinh
1983 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1983 Quý Hợi Mệnh Thủy, Đại hải thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMTPHCM.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMTPHCM.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMTPHCM.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

 

ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimTpHcm.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimTpHcm.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimTpHcm.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimTpHcm.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimTpHcm.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimTpHcm.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333